Наші спеціальності

Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:

– 071 «Облік і оподаткування»;
– 073 «Менеджмент»;
– 122 «Комп’ютерні науки»;
– 133 «Галузеве машинобудування»;

– 274 «Автомобільний транспорт»;
– 275 «Транспортні технології (за видами)»