Виховна робота

Пріоритетними напрямками виховної роботи у коледжі є забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу, посилення ролі сім’ї у вихованні молоді, збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

Основні напрямки виховання у коледжі визначені відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвит¬ку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Метою виховної роботи є створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості. Орієнтація студентів на пріоритетність загальнолюдських цінностей життя і здоров’я, утвердження здорового способу життя як необхідної умови саморозвитку та самовдосконалення особистості. Для реалізації поставленої мети у коледжі створені усі необхідні умови: бібліотека з читальним залом та книгосховищем; спортивна база (спортзал, зал атлетичної гімнастики, футбольне поле, гімнастичне містечко, спортивні майданчики); актова зала на 242 місця; їдальня на 120 місць. Діють гуртки художньої самодіяльності, студентські клуби за інтересами, спортивні секції з волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу.

Відповідно до «Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» (МОН №1/9-480 від 8 липня 2013 року) КПЕК Луцького НТУ спрямовує виховну роботу за такими напрямами:

– національно-патріотичне виховання – це формування національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури.

Форми та методи роботи: відзначення знаменних дат, пов’язаних зі сторінками героїчної історії (круглі столи, семінари-конференції, відвідування музеїв, екскурсії тощо); виховні години до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, до Дня партизанської слави, до Дня збройних сил України, інше; участь у реалізації Плану відзначення Дня Великої Перемоги (прибирання могил та пам’ятників, краєзнавча робота, участь у науково-пошукових експедиціях, відвідування ветеранів вдома, участь у загальноміських акціях та мітингах, виховні години, інше). Бесіди, круглі столи, диспути, виставки, конкурс наукових робот та рефератів на теми голодомору, Дня соборності, Дня захисників Вітчизни і т.д.

– правове виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства», Законом України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», іншими правовими актами.

Форми та методи: індивідуальні бесіди, анкетування, моніторинг знань з приводу відповідальності за вчинення правопорушення чи злочину; рейди-перевірки відвідування занять, санітарного стану кімнат у гуртожитку, комп’ютерних клубів тощо; роз’яснювальна робота: ознайомлення з Законами України (рольові ігри, диспути, тренінги), зустрічі з колишніми в’язнями, участь у профілактиці девіантної поведінки психолога, представників служб, кримінальної міліції, робота з батьками тощо.

– художньо-естетичне виховання – розвиток пізнавального інтересу, творчої активності; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відстоювати прекрасне у повсякденному житті.

Форми і методи: конкурси читців, ведучих, пісенні конкурси, звіти художньої самодіяльності; відвідування музеїв, виставок, вечорів творчості, концертів, зустрічі з цікавими людьми; діяльність КВК тощо

– фізичне виховання та утвердження здорового способу життя – виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; забезпечення повноцінного фізичного розвитку, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; створення умов для активного відпочинку студентів.

Форми та методи: лікувально-профілактичний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та фізичним здоров’ям, моніторинг психофізичного мікроклімату у групах; зустрічі з медичними працівниками, тренінги, рольові ігри, відеофільми, презентації; туристичні походи, змагання, Дні здоров’я, День фізичної культури та спорту тощо.