Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 27

Наумич Сергій Матвійович – голова випускної комісії зі спеціальностей галузі знань 27 Транспорт,  викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Випускна комісія об’єднує дві спеціальності:

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Випускна комісія зі спеціальностей галузі знань 27 Транспорт об’єднує 15 викладачів, більшість з яких (93%) мають вищу кваліфікаційну категорію, один викладач – кандидат технічних наук, один – доцент, кандидат економічних наук.

Основним завданням випускної комісії є забезпечення високого рівня викладання дисциплін спеціальностей, постійне оновлення і покращення методичного забезпечення освітнього процесу, удосконалення матеріально-технічної бази лабораторій і кабінетів.

Всі викладачі комісії постійно вдосконалюють свою майстерність при проходженні курсів підвищення кваліфікації та стажування на профільних кафедрах Луцького національного технічного університету, беруть участь у вебінарах, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

Склад комісії

 Бабарика Степан Федорович – викладач, спеціаліст вищої категорії, к.т.н., викладач-методист;

Глущук Микола Маркович – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Дацюк Альона Анатоліївна – викладач, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист;

Зубчик Леся Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист;

Ілюшик Ігор Миколайович – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи;

Кисилюк Тетяна Петрівна  – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Мельничук Андрій Петрович – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Михалевич Світлана Гнатівна – викладач, к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Наумич Сергій Матвійович – викладач, спеціаліст вищої категорії, голова комісії;

Панечко Роман Васильович – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Пиц Володимир Іванович – викладач, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист;

Самчинська Світлана Сергіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Стецюк Андрій Миколайович – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Стрільчук Андрій Степанович – викладач, спеціаліст першої категорії;

Шовкович Оксана Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої категорії.

Навчальним планом спеціальності 274 Автомобільний транспорт передбачено вивчення таких фахових дисциплін:

– технічна механіка;

– взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;

– електротехніка та електроніка;

– автомобілі та їх конструкція;

– електрообладнання автомобілів;

– технологія конструкційних матеріалів;

– нарисна геометрія;

– технічна експлуатація автомобілів;

– основи технології ремонту автомобілів;

– організація та планування підприємств;

– використання експлуатаційних матеріалів та паливних ресурсів;

– охорона праці та БЖД;

– особливості конструкції і обслуговування автомобілів іноземного виробництва;

– транспортна логістика та автоперевезення;

– безпека дорожнього руху.

Наскрізна програма практик підготовки студентів зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт  розроблена відповідно до освітньої програми та навчального плану і включає такі види практик:

 1. Слюсарно-верстатна практика.
 2. Навчальна практика:
  •  з технічного обслуговування;
  •  з поточного ремонту.
 3. Технологічна практика.
 4. Переддипломна практика.

Слюсарно-верстатна практика та навчальна практики проводяться в навчально-виробничих майстернях коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання.

Визначення місця проходження технологічної та переддипломної практики здійснюється керівництвом коледжу на підставі окремих договорів із підприємствами Волинської області та регіонів незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. За власним бажанням, студенти мають змогу самостійно обирати бази практик з можливістю подальшого працевлаштування.

Завершальним етапом навчання є розробка і захист студентами дипломних проектів, якість і актуальність яких засвідчує належний рівень підготовки випускників – фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт. Значна частина викладачів комісії є керівниками дипломного проектування студентів. В процесі розробки дипломних проектів вони займаються питаннями забезпечення покращення якості проектів, оновленням їх тематики, хорошої підготовки до захисту дипломних проектів.

На базі коледжу функціонує лабораторія технічного обслуговування автомобілів. Де студенти спеціальності 274 Автомобільний транспорт  мають можливість закріпити теоретичні знання під час виконання практичних робіт з дисциплін технічного циклу. Так як, теорія  і практика нерозривно пов’язані між собою.

В лабораторії діє шиномонтажне відділення. Студенти мають можливість провести повний комплекс шиномонтажних робіт. До яких входять всі види обслуговування шин, зокрема їх демонтаж, монтаж, ремонт та балансування.

Крім цього, проводяться роботи з ремонту шин, шляхом попереднього зачищення місця пошкодження за допомогою пневматичної шліфувальної машинки з наступним встановленням шиномонтажних латок або шиномотажних грибків.

В лабораторії при виконанні практичних робіт з проводиться перевірка та діагностика бензинових форсунок.

Є можливість перевіряти та порівнювати роботу  всіх чотирьох форсунок на стенді одночасно. Прилад імітує роботу системи впорскування автомобіля, створюючи певний тиск, відповідно до технічної характеристики системи впорскування.

Студенти набувають практичних навичок перевірки продуктивності, герметичності, балансу, факелу розпилювання форсунок, порівнюють роботу працездатних елементів системи впорскування та таких, що не підлягають експлуатації.

Після діагностики проводиться  очищення деталей  в ультразвуковій ванні з наступною перевіркою на стенді.

Лабораторія забезпечена рядом допоміжного обладнання для перевірки та ремонту елементів автомобіля: різноманітні комплекти інструментів, стенди для закріплення двигуна під час ремонту, мультиметри, навантажувальна вилка, ареометр, бензиновий та дизельний компресометри, різні пристрої для перевірки свічок запалювання, камери – ендоскопи та ряд іншого обладнання.

Студенти мають можливість  здійснювати регулювання світла фар автомобіля на спеціальному стенді, що має дуже важливе значення для забезпечення безпеки руху. Проводиться діагностика системи освітлення автомобіля. Вивчається детальна будова приладу, технічні характеристики, особливості роботи.

При вивченні дисципліни “Електрообладнання автомобілів” проводяться практичні заняття на приладі для перевірки свічок запалювання під тиском, в умовах, максимально наближених до експлуатаційних. Прилад має можливість працювати як від джерела живлення 220 вольт, так і від акумуляторної батареї.

Основні особливості роботи це перевірка свічок запалювання під тиском до 15 атмосфер, можливість  плавного регулювання тиску в робочій камері, частота іскри в діапазоні від 1000 до 7000 об/хв.

Виявляються такі дефекти свічки запалювання: пропуски в іскроутворенні, внутрішній і поверхневий пробій ізолятора свічки, мікротріщини ізолятора і зниження пробивної напруги, порушення герметичності свічки.

Акумуляторна батарея є важливим елементом в системі електрообладнання автомобіля. Студенти перевіряють напругу джерела живлення мультиметром,  проводять перевірку акумуляторної батареї під навантаженням за допомогою навантажувальної вилки, перевіряють спад напруги при запуску двигуна, визначають та доводять до норми рівень та густину електроліту.

Лабораторія технічного обслуговування автомобілів також обладнана стендами для закріплення двигунів під час ремонту, на яких в майбутньому, з навчальною метою,  будемо проводити повний процес розбирання та складання двигуна внутрішнього згоряння, заміну поршневих кілець, підшипників, шатунів, поршнів, колінчастих валів та інших елементів.

Стенд дає можливість обертати закріплений двигун та фіксувати нього  в будь якому положенні.

Крім занять в коледжі, для закріплення матеріалу,  проводяться виїзні заняття на підприємства з ремонту та обслуговування автомобілів.

Для успішної роботи з обраної технічної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен  мати  необхідні  уміння  і  навички  для ефективного  їх застосування  на  практиці.  Досягається  це  шляхом  практичної підготовки  студентів  у  процесі  навчання.  Отже,  практична підготовка  поряд  з  навчальними  заняттями  і  самостійною  роботою є однією із важливих форм організації навчального процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність випускника коледжу на ринку праці.

Навчальним планом спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) передбачено вивчення таких фахових дисциплін:

– технічна механіка;

– комерційна та транспортно – експедиційна робота;

– організація та планування роботи підприємств;

– електротехніка та електроніка автомобілів;

– проектування транспортно-складських комплексів;

– спеціалізований рухомий склад;

– організація вантажних автомобільних-перевезень;

– будова та технічна експлуатація автомобілів;

– організація пасажирських автомобільних перевезень;

– організація міжнародних автомобільних перевезень;

– економіка транспортних перевезень;

– логістика і транспортна географія;

– облік та звітність перевезень на автотранспорті;

– охорона праці та БЖД;

– екологічна безпека перевезень;

– основи менеджменту та маркетингу;

– основи податкової системи та страхової справи;

– транспортне право;

– основи митного законодавства та митно-тарифне регулювання.

Наскрізна програма практик підготовки студентів зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  розроблена відповідно до освітньої програми та навчального плану і включає такі види практик:

 1. Навчальна  практика:
  • у вантажних підприємствах;
  • у пасажирських підприємствах.
 2. Технологічна практика.
 3. Переддипломна практика.

Визначення місця проходження практики здійснюється керівництвом коледжу на підставі окремих договорів із підприємствами Волинської області та регіонів незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. За власним бажанням, студенти мають змогу самостійно обирати бази практик з можливістю подальшого працевлаштування.

Завершальним етапом навчання є розробка і захист студентами дипломних проектів, якість і актуальність яких засвідчує належний рівень підготовки випускників – фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Значна частина викладачів комісії є керівниками дипломного проектування студентів. В процесі розробки дипломних проектів вони займаються питаннями забезпечення покращення якості проектів, оновленням їх тематики, хорошої підготовки до захисту дипломних проектів.

В коледжі функціонує спеціалізований кабінет для проведення занять  зі студентами спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

В аудиторії обладнано стенди, за допомогою яких студенти мають можливість вивчати різноманітні системи, що встановлюються на транспортних засобах для перевезення пасажирів та вантажів, види маршрутів, розташування інформаційних трафаретів, різновиди та класифікацію тари, способи укладання та кріплення вантажів.

Майбутні фахівці спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) оволодівають знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики, взаємодії видів транспорту, транспортної безпеки, інтелектуальних транспортних систем. Під час навчання наші студенти відвідують провідні підприємства транспортної галузі міста та регіону, де мають можливість ознайомитись з сучасними методами управління роботою перевезень.

 Зокрема проводимо такі пізнавальні екскурсії  на підприємстві “НЕГАБАРИТ-СЕРВІС”

На практиці закріплюємо знання, щодо випуску автомобілів на лінію та повернення в підприємство, уточнюємо особливості робочого часу та часу відпочинку водіїв.

Екскурсії та проходження практики на АТП 10706 дають можливість студентам на практиці ознайомитись з роботою тахографів, їх різновидами, особливостями використання.

Студенти набувають практичних навиків, щодо організації різних видів диспетчеризації при перевезенні пасажирів. Узагальнюють практично порядок попередньо визначених дій в разі певної надзвичайної ситуації на маршруті і оптимальні шляхи їх вирішення.

Висока якість організації перевезень пасажирів і вантажів є визначальним показником діяльності транспортної галузі. Для досягнення оптимального рівня цього показника необхідні досвідченні фахівці, підготовлені до дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проектування транспортних систем, які залежать від багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків,  характеристики вулично-дорожньої мережі, якість організації перевізного процесу, організація дорожнього руху, якість технічного стану рухомого складу, а також кадрове забезпечення галузі. Цим критеріям в повній мірі відповідають випускники спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).