Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 27

Наумич Сергій Матвійович – викладач, спеціаліст вищої категорії, голова комісії.

Випускна методична комісія спеціальності  “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” (274 “Автомобільний транспорт”) об’єднує 17 викладачів, більша частина з яких (82 %) мають вищу кваліфікаційну категорію, один викладач – кандидат технічних наук, один – доцент, кандидат економічних наук.

Основним завданням випускної методичної комісії є забезпечення високого рівня викладання дисциплін спеціальності, постійне оновлення і покращення методичного забезпечення освітнього процесу, поповнення матеріально-технічної бази лабораторій і кабінетів.

Завершальним етапом навчання в коледжі є розробка і захист студентами спеціальності дипломних проектів, якість і актуальність яких засвідчує належний рівень підготовки випускників техніків-механіків. Переважна більшість викладачів комісії є керівниками дипломного проектування студентів. В процесі розробки дипломних проектів вони займаються питаннями забезпечення покращення якості проектів, оновленням їх тематики, хорошої підготовки до захисту дипломних проектів.

Всі викладачі випускної комісії постійно вдосконалюють свою майстерність на курсах підвищення кваліфікації та стажування на профільних кафедрах Луцького національного технічного університету.

Склад комісії

 

Бабарика Степан Федорович – викладач, спеціаліст вищої категорії, к.т.н., викладач-методист;

Глущук Микола Маркович – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Дацюк Альона Анатоліївна – викладач, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист;

Зейко Світлана Володимирівна – викладач, спеціаліст першої категорії;

Зубчик Леся Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Ілюшик Ігор Миколайович – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи;

Мельничук Андрій Петрович – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Михалевич Павло Миколайович – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Михалевич Світлана Гнатівна – викладач, к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Наумич Сергій Матвійович – викладач, спеціаліст вищої категорії, голова комісії;

Панечко Роман Васильович – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Пиц Володимир Іванович – викладач, к.е.н., спеціаліст вищої категорії;

Русаков Денис Сергійович – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Самчинська Світлана Сергіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Стецюк Андрій Миколайович – викладач, спеціаліст першої категорії;

Стрільчук Андрій Степанович – викладач, спеціаліст;

Шовкович Оксана Вікторівна – викладач, спеціаліст першої категорії.