Випускна методична комісія зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Голова комісії: Присада Олександр Вадимович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, працює в коледжі з 1989 року, обраний на посаду голови комісії з моменту відкриття спеціальності (у 2010 році).

Випускна комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у методичних семінарах, поповнюють навчальний процес матеріалами для виконання практичних та лабораторних робіт. Використовують мультимедійні засоби на навчальних заняттях.

Систематично члени комісії проводять засідання випусної методичної комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання, удосконалення методичної роботи кожного викладача – члена комісії, підвищення їх кваліфікаційного рівня, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій, вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективної організації самостійної роботи студентів, удосконалення форм організації роботи випусної методичної комісії.

Склад комісії

 

Присада Олександр Вадимович – голова комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Мелещук Людмила Віталіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Сидорук Костянтин В’ячеславович – викладач, спеціаліст;

Пастушок Ігор Миколайович – викладач, спеціаліст першої категорії;

Пиц Володимир Іванович – викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук;

Хорунжий Олександр Володимирович – викладач, спеціаліст;

 

 

cайт комісії: www.122.kpefk.com.ua