Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування

 

Випускна комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування

 

Голова комісії –

Самчинська Світлана Сергіївна,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

     

          Освітню діяльність  випускної комісії зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування проводять викладачі, які  мають відповідну освіту, значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну підготовку, свою професійну майстерність постійно підвищують шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування на різних платформах і здатні забезпечувати підготовку фахових молодших бакалаврів на рівні освітніх вимог і стандартів.

       Члени комісії творчі, ініціативні, крім здійснення освітнього процесу приймають активну участь і неодноразово є переможцями у виставках-конкурсах дидактичних і методичних матеріалів, які організовуються Луцьким національним технічним університетом і Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, зокрема, «Творчі сходинки педагогів Волині», «Краща методична розробка ЛНТУ», готують здобувачів освіти  до участі у Всеукраїнських та міжнародних конференціях, активно працюють над методичними розробками, над удосконаленням  і поповненням навчально-методичного забезпечення своїх дисциплін, враховуючи можливості дистанційного навчання і онлайн-ресурсів.

      Систематично проводяться засідання випускної комісії, на яких обговорюються різноманітні питання методичної роботи, підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, застосування нових педагогічних технологій в освітньому процесі.

Склад комісії:

 Самчинська Світлана Сергіївна – голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Гончаренко Олена Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дацюк Альона Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Зубчик Леся Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Кисилюк Тетяна Петрівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Михалевич Світлана Гнатівна – к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Михалевич Павло Миколайович  – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Михалевич Вадим Миколайович – спеціаліст першої категорії.        

 Випускна комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування обєднує дві спеціальності:

  • 071 Облік і оподаткування;
  • 073 Менеджмент.

073 Менеджмент

 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування

спеціальність: 073 Менеджмент

освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту

форма навчання: денна – 3 роки 5 місяців, заочна – 2 роки 5 місяців

випускна комісія: випускна комісія зі спеціальностей галузі знань 07  

                                 Управління та адміністрування

голова комісії : Самчинська Світлана Сергіївна

завідувачка відділення: Вегера Тетяна Георгіївна

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 

Наші випускники можуть займати посади:  помічник керівника (установи, організації, виробничого підрозділу, основного підрозділу, малого підприємства), завідувач відділення, референт з основної діяльності, фахівець.

 

БАГАЖ ЗНАНЬ:

За період навчання наші випускники отримують поглиблені знання з:

-менеджменту,

– маркетингового менеджменту,

–  економіки підприємства,

– організації виробництва,

економічного аналізу,

-діловодства,

– інформаційних систем у менеджменті,

– управлінськогог обліку та ін.

 

    Завершальним етапом навчання за спеціальністю  073 Менеджмент, ефективною формою професійної підготовки майбутнього фахівця є виробнича технологічна  і переддипломна практики, завданням яких є узагальнення і удосконалення знань, практичних навичок, одержаних здобувачами освіти в процесі навчання, ознайомлення безпосередньо на підприємствах з:

  • передовою технологією;
  • організацією праці;
  • організацією і плануванням виробництва;
  • управлінською діяльністю.

         Виробнича практика проводиться на підприємствах за межами коледжу  і є останньою ланкою підготовки студентів перед їх кваліфікаційними випробуваннями.

         Базами виробничої практики можуть бути господарства, малі підприємства, організації, які відповідають вимогам практики, які здобувач освіти може також обирати самостійно.      

          

      

 

 

 

071 Облік і оподаткування

 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування

спеціальність: 071 Облік і оподаткування

освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

форма навчання: денна – 2 роки 10 місяців, заочна – 2 роки 5 місяців

випускна комісія: випускна комісія зі спеціальностей галузі знань 07

                                 Управління та адміністрування

голова комісії : Самчинська Світлана Сергіївна

завідувачка відділення: Вегера Тетяна Георгіївна

 

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 

Наші випускники можуть займати посади:  бухгалтер, бухгалтер-експерт, касир-експерт, ассистент бухгалтера-експерта, інспектор-аудитор, аудитор, інспектор з інвентаризації,  інспектор податкової служби, державний податковий інспектор.

 

БАГАЖ ЗНАНЬ:

За період навчання наші випускники отримують поглиблені знання з:

– фінансового обліку,

– податкового обліку,

    –  економічного аналізу,

      – економічного контролю,

      – економіки підприємства,

-фінансів,

     -бухгалтерської звітності,

– інформаційних систем і технологій в обліку та ін.

 

        Заключною ланкою підготовки здобувачів освіти зі спеціальності 071 Облік і оподаткування  є проходження технологічної і виробничої переддипломної практик, метою яких є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і набуття практичних навичок роботи за межами навчального закладу на підприємствах і в установах. Спрямована практика на одержання студентами навичок щодо:

– методики ведення бухгалтерського обліку;

– організації контролю;

– складання бухгалтерської звітності;

– аналізу господарської діяльності.