Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та оподаткування

Голова комісії: МИХАЛЕВИЧ СВІТЛАНА ГНАТІВНА, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Михалевич С.Г. є співавтором двох навчальних посібників, а саме: «Бухгалтерський облік» (2009 року видання) та «Фінансовий облік» (2011 року видання), яким присвоєно гриф Міністерства освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1.4/18 – Г – 119 від 09.01.2009 р. та №1/11-290 від 17.01.2011 р.).

Світлана Гнатівна є співавтором наукового видання – монографії на тему: «Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємства: теорія і практика».

Викладач приймає активну участь у науковій діяльності. Михалевич С.Г. підготовлено понад сорок наукових статей, двадцять три з яких опубліковано у фахових виданнях, а решта – у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

Випускна методична комісія об’єднує дві спеціальності, а саме:

071 «Облік і оподаткування»;
073 «Менеджмент».

В комісії створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. Процес навчання проходить в спеціально обладнаних аудиторіях. Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп’ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп’ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми, в тому числі 1С: Бухгалтерія.

Студенти даних спеціальностей беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях.

Кращі випускники даних спеціальностей поповнюють колектив викладачів коледжу, приносячи із собою нові ідеї та підходи до науково-педагогічної діяльності.

Блискуче поєднання теоретичних знань та практичних навичок, які демонструють студенти і випускники спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», можливе завдяки самовідданій праці викладачів комісії.

Михалевич Світлана Гнатівна – голова комісії, к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Гончаренко Олена Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Самчинська Світлана Сергіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Михалевич Павло Миколайович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Дацюк Альона Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Зубчик Леся Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Михалевич Вадим Миколайович – спеціаліст першої категорії;