Циклова методична комісія природничо-математичних дисциплін

 

Лиховид Людмила Георгіївна – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін об’єднує 19 викладачів, які читають в основному дисципліни загальноосвітньої підготовки. Викладачі комісії виконують важливу місію – це надання повної загальної освіти студентам коледжу. Серед них 75 % мають вищу кваліфікаційну категорію, два викладачі є спеціалістами першої категорії і два – категорію “спеціаліст”. Один викладач має звання “доцент”, чотири викладачі звання “викладач-методист” і два – “старший викладач”. Два викладачі є кандидатами наук. Отже, комісія має достатньо високий рівень професіоналізму педагогів, які володіють інтерактивними методами навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку.

Основне завдання комісії: використати засоби предметів природничо-математичного циклу не тільки для загальноосвітньої підготовки студентів, а й для формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньо компетентної для опанування спеціальними дисциплінами і здатної до самореалізації в професійній сфері.

До актуальних питань у роботі комісії відносяться:

1. Основне завдання викладача – якісна підготовка знань.
2. Обмін досвідом і співпраця – запорука успішної роботи комісії.
3. Професіоналізм + творчість + повага до студентів = гарантований успіх.

Викладачі комісії намагаються віднаходити шляхи оптимального поєднання форм та методів навчання. Працюють так, щоб замість інформативного домінував пошуковий метод; щоб переважало не стільки заучування знань, скільки засвоєння методів пізнання; щоб розвивати самостійне мислення, вміння вести пошук інформації, аналізувати та прогнозувати, виховувати у підлітків позитивне ставлення до навчання та бажання вчитися.

На засіданнях розглядаються та обговорюються навчальні програми з предметів, робочі програми навчальних дисциплін. Обговорюються проблемні питання розвитку системи освіти, ряд проблем, що впливають на процес розвитку вищої школи, зокрема, особливості навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, проблеми адаптації студентів в умовах сучасної організації навчального процесу, розвиток інформаційних технологій як необхідна умова покращення викладання навчальних дисциплін, стимулююча система контролю навчальної роботи студентів і ін.

Згідно з перспективним планом підготовки методичної літератури викладачі комісії розробляють конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних робіт, самостійного вивчення тем, збірки дидактичних матеріалів для тематичного контролю знань студентів, збірники тестових завдань тощо.

Члени комісії завжди знаходяться у творчому пошуку, удосконалюють науково-методичний рівень викладання дисциплін, вивчають і поширюють кращий педагогічний досвід, проводять відкриті заняття, відповідально і добросовісно готуються до проходження чергової атестації та успішно підвищують свої кваліфікаційні категорії.

Значна увага приділяється роботі із здібними студентами. Щороку проводяться олімпіади І туру з математики, фізики, хімії, біології, екології та географії, їх переможці нагороджуються грамотами і преміями. Переможці олімпіад з математики беруть участь у ІІ-му турі Всеукраїнської обласної олімпіади, де займають призові місця. Двічі переможці обласної олімпіади мали честь представляти Волинську область у республіканській олімпіаді з математики, за що одержали «Диплом учасника» цієї олімпіади.

З метою проведення профорієнтаційної роботи щодо вступу до коледжу, викладачі комісії беруть участь у проведенні Волинського ярмарку професій у містах і районних центрах області, де разом з представниками навчальних закладів області виступають перед випускниками шкіл цих міст та районів.

Викладачі з великим педагогічним досвідом допомагають молодим викладачам, передають свій досвід роботи, проводячи відкриті уроки, беручи участь в лекторії «Молодий викладач».

Для розвитку дослідницької, творчої діяльності, формування критичного мислення студентів, викладачі комісії запроваджують інтерактивні методи навчання, нестандартні форми проведення занять.

Склад комісії

 

Лиховид Людмила Георгіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова комісії;

Шкандрій Людмила Йосипівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Волощинська Світлана Станіславівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, к.т.н.;

Середа Леонід Іванович – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Кривош Жанна Володимирівна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Зейко Світлана Володимирівна – викладач, спеціаліст першої категорії;

Чайка Людмила Петрівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Селівончик Тетяна Василівна – викладач, спеціаліст вищої категорії,  к.т.н., доцент, директор КПЕК ЛНТУ;

Демчук Т.А. – викладач, спеціаліст вищої категорії ;

Рибачук Наталія Володимирівна – викладач, спеціаліст першої категорії, викладач-методист;

Андріюк Надія Миронівна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Ющук Руслан Володимирович – викладач, спеціаліст вищої категорії, завідувач фізичним вихованням;

Ющук Світлана Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Заворотинський Віталій Володимирович – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Лук’янович Володимир Володимирович – викладач, спеціаліст першої категорії;

Шовкович Оксана Вікторівна – викладач, спеціаліст першої категорії;

Мелещук Людмила Віталіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії;

Присада Олександр Вадимович – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Гриневич Наталія Леонідівна – викладач, спеціаліст.