Історія коледжу

Історія створення Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету (45000, Волинської обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23) починається 11 вересня 1978 року.

Саме у цей день наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва (від 11 вересня 1978 року за № 238) заснований Ковельський машинобудівний технікум, створений як самостійний навчальний заклад з вечірньою формою навчання, правонаступником якого є Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ. Наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва від 25 липня 1984 року за № 192 технікум реорганізовано і відкрито денну форму навчання.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року № 227 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про підприємства та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України» наказом Міністерства вищої освіти України від 28 листопада 1991 року № 231 Ковельський машинобудівний технікум прийнятий до системи Мінвузу України, а з 4-го травня 1992 року – підпорядкований Міністерству освіти України.

Наказом Міністра освіти і науки України №459 від 08.06.2004 р. Ковельський машинобудівний технікум приєднано до складу Луцького державного технічного університету як відокремлений структурний підрозділ зі збереженням окремих прав юридичної особи.

Наказом № 883 від 25.11.2004 року Ковельський машинобудівний технікум ЛДТУ перейменовано у Ковельський промислово-економічний коледж Луцького державного технічного університету зі збереженням ліцензованого обсягу підготовки фахівців.

Згідно з Указом Президента України № 335/2008 від 11 квітня 2008 року Луцькому державному технічному університету надано статус національного, в зв’язку з цим коледж іменується – Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету (КПЕК Луцького НТУ).

За роки сорокарічної діяльності навчальний заклад підготував понад 10 000 висококваліфікованих спеціалістів. Серед випускників коледжу відомі та успішні інженери, програмісти, бухгалтери, управлінці високого рангу.

Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:

– «Галузеве машинобудування»;
– «Автомобільний транспорт»;
– «Транспортні технології (за видами)»;
– «Комп’ютерні науки»;
– «Менеджмент»;
– «Облік і оподаткування».

У Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького національного технічного університету на даний момент навчається понад 700 студентів.

КПЕК Луцького НТУ має розвинену навчальну, дослідну, матеріально-технічну та побутову бази. Навчання проводиться в аудиторіях та комп’ютерних залах із застосуванням новітнього програмного забезпечення на основі сучасної комп’ютерної техніки.

Педагогічну діяльність здійснюють висококваліфіковані викладачі, серед них 2 доценти, 7 кандидатів наук, 45 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, 14 викладачів із званнями «старший викладач», 19 викладачів-методистів.

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти коледжу постійно беруть активну результативну участь у міжнародних студентських наукових та науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах, конкурсах.

Міжнародна діяльність КПЕК Луцького НТУ заслуговує на особливу увагу: підписані угоди з чотирма навчальними закладами Республіки Польща (м. Краєнка, м. Влодава, м. Люблін, м. Любартов). Відбуваються постійні українсько-польські зустрічі, дні української культури у Польщі, обмін викладачами й студентами.

У коледжі працюють: сучасна бібліотека з широким вибором літератури та читальною залою; комп’ютерні класи, Internet-клуб; лекційні аудиторії, комплексні лабораторії, актова зала, медичний пункт, спортивна та атлетична зали. До послуг студентів предметні гуртки, клуби за інтересами. Велика увага у коледжі приділяється формуванню цілісної всебічно розвинутої особистості, відданої інтересам держави, утвердженню національної свідомості, любові до рідної землі, вихованню поваги і шанобливого ставлення до історії та культури свого народу.

Колектив коледжу бачить свої завдання не тільки в тому, щоб надати молоді освіту і професію на високому рівні, але щоб сформувати у неї передумови до постійної, неперервної протягом усього життя освіти, отриманню нових спеціальностей і кваліфікацій. Є позитивний досвід залучення роботодавців до підготовки фахівців через узгодження програм, проведення практик, стажування, фахове консультування тощо. Напрацьовано достатній досвід партнерських стосунків із роботодавцями на етапі працевлаштування випускників.

Коледж підтримує тісні зв’язки з Луцьким національним технічним університетом. Помітним імпульсом в роботі педагогічного колективу є постійна увага і практична допомога з боку ректорату Луцького національного технічного університету. На базі даного університету викладачі коледжу підвищують свою кваліфікацію, обмінюються досвідом роботи, співпрацюють з кафедрами університету.

Згадайте, як це було…