275 Транспортні технології

галузь знань: 27 Транспорт
спеціальність: 275 Транспортні технології
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
кваліфікація: технік-технолог, організатор перевезень
форма навчання: денна – 3 роки 10 місяців, заочна – відсутня
випускна комісія: Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 27 Транспорт
голова комісії: Наумич Сергій Матвійович
завідувач відділення: Гончаренко Олена Олександрівна

УМОВИ ВСТУПУ

– вступні випробування з української мови (тести) і математики (тести) – денна форма навчання;

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші випускники можуть займати посади: диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер служби перевезень, логіст, оператор диспетчерського руху

БАГАЖ ЗНАНЬ

Наші випускники отримують поглиблені знання з:

– організації міжнародних автомобільних перевезень;
– організації автомобільних пасажирських перевезень;

– організації автомобільних вантажних перевезень;
– транспортно-експедиційної роботи;
– транспортного права;
– комерційної роботи;
– правил та безпеки дорожнього руху;
– основ митного законодавства та митно-брокерської діяльності;
– організації та планування роботи підприємств