071 Облік і оподаткування

галузь знань: 07 Управління та адміністрування
спеціальність: 071 Облік і оподаткування
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
форма навчання: денна – 2 роки 10 місяців, заочна – 2 роки 5 місяців
випускна комісія: Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування
голова комісії: Михалевич Світлана Гнатівна
завідувач відділення: Вегера Тетяна Георгіївна

УМОВИ ВСТУПУ

– вступні випробування з української мови (тести) і математики (тести) – денна форма навчання;
– сертифікати ЗНО з української мови і математики або історії Українизаочна форма навчання

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші випускники можуть займати посади: обліковий спеціаліст, економіст, фінансист, аудитор, ревізор а також організовувати та вести власний бізнес

БАГАЖ ЗНАНЬ

Наші випускники отримують поглиблені знання з:

– фінансового обліку;
– податкового обліку;
– бухгалтерського обліку;
– економічного аналізу;
– інформаційних систем і технологій в обліку;
– фінансів;
– економіки підприємств;
– бухгалтерської звітності