073 Менеджмент

галузь знань: 07 Управління та адміністрування
спеціальність: 073 Менеджмент
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу
форма навчання: денна – 3 роки 5 місяців, заочна – 2 роки 5 місяців
випускна комісія: Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування
голова комісії: Михалевич Світлана Гнатівна
завідувач відділення: Вегера Тетяна Георгіївна

УМОВИ ВСТУПУ

– вступні випробування з української мови (тести) і математики (тести) – денна форма навчання;
– сертифікати ЗНО з української мови і математики або історії Українизаочна форма навчання

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші випускники можуть займати посади: помічник керівника виробничого підрозділу, референт з основної діяльності, інспектор кадрів, організатор з персоналу, інспектор з основної діяльності

БАГАЖ ЗНАНЬ

Наші випускники отримують поглиблені знання з:

– менеджменту;
– маркетингу;
– економіки підприємства;
– господарського та трудового права;
– організації виробництва;
– економічного аналізу;
– фінансів підприємства;
– діловодства;
– бухгалтерського обліку