122 Комп’ютерні науки

галузь знань: 12 Інформаційні технології
спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
кваліфікація: технік-програміст
форма навчання: денна – 3 роки 10 місяців, заочна – відсутня
випускна комісія: Випускна методична комісія зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
голова комісії: Присада Олександр Вадимович
завідувач відділення: Вегера Тетяна Георгіївна

УМОВИ ВСТУПУ

– вступні випробування з української мови (тести) і математики (тести) – денна форма навчання;

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші випускники можуть займати посади: техніка-програміста, системного адміністратора, адміністратора баз даних, адміністратора локальних мереж, WEB-програміста, WEB-дизайнера

БАГАЖ ЗНАНЬ

Наші випускники отримують поглиблені знання з:

архітектури комп’ютерів;
операційних систем (Windows, Linux, Unix);
комп’ютерної графіки (Photoshop, CorelDRAW);
об’єктно-орієнтованого програмування (Delphi, C++);
систем управління базами даних (SQL Server);
комп’ютерних мереж (проектування, створення, підтримка та захист);
WEB-технологій та WEB-дизайну (HTML, CSS, PHP);
технології захисту інформації (захист від DoS/DDoS-атак, шкідливих програм тощо)