133 Галузеве машинобудування

галузь знань: 13 Механічна інженерія
спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
кваліфікація: технік-технолог (механіка)
форма навчання: денна – 3 роки 10 місяців, заочна – відсутня
випускна комісія: Випускна методична комісія зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування
голова комісії: Русаков Денис Сергійович
завідувач відділення: Гончаренко Олена Олександрівна

УМОВИ ВСТУПУ

– вступні випробування з української мови (тести) і математики (тести) – денна форма навчання;

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші випускники можуть займати посади: технік-технолог (механіка), технік-конструктор (механіка), технік з інструменту, технік-механік с/г виробництва, механік цеху, майстер дільниці

БАГАЖ ЗНАНЬ

Наші випускники отримують поглиблені знання з:

– технологія машинобудування;
– конструкція, основи теорії та розрахунок машин;
– експлуатація тракторів та машин;
– будова та експлуатація автомобілів;
– конструювання деталей машин;
– основи обробки матеріалів, верстати і інструмент;
– системи автоматизованого проектування;
– обчислювальна техніка;
– гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Наші випускники додатково отримують:

– посвідчення тракториста-машиніста та водія;
– робітничу професію ІІ-ІІІ розряду (токар або фрезерувальник)