274 Автомобільний транспорт

галузь знань: 27 Транспорт
спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
кваліфікація: механік
форма навчання: денна – 3 роки 10 місяців, заочна – 2 роки 6 місяців
випускна комісія: Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 27 Транспорт
голова комісії: Наумич Сергій Матвійович
завідувач відділення: Гончаренко Олена Олександрівна

УМОВИ ВСТУПУ

– вступні випробування з української мови (тести) і математики (тести) – денна форма навчання;
– сертифікати ЗНО з української мови і математики або історії Українизаочна форма навчання

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

ПЕРСПЕКТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші випускники можуть займати посади: механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, механік дільниці (цеху, виробництва), технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка)

БАГАЖ ЗНАНЬ

Наші випускники отримують поглиблені знання з:

– технічної експлуатації автомобілів;
– автомобільних двигунів;
– електрообладнання автомобілів;
– основ технології ремонту автомобілів;
– теорії та конструкції автомобілів;
– автомобільних перевезень;
– будови, технічної експлуатації та ремонту автомобілів іноземного виробництва;
– правил безпеки дорожнього руху;
– організації та планування підприємств