Відокремлений структурний підрозділ
“Ковельський промислово-економічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету

ОГОЛОШУЄ прийом
на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня

фаховий молодший бакалавр

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Акредитація закладу фахової передвищої освіти (спеціальності)  – це процедура визнання на державному рівні статусу закладу фахової передвищої освіти та підтвердження повноваження здійснювати ним підготовку фахівців за освітніми рівнями.

Сертифікати про акредитацію:

 Серія УД №03013813
Галузь знань та спеціальність/12 Інформаційні технології 
122 Комп’ютерні науки
Строк дії сертифіката до 1 липня 2029р.

Серія УД №03013501
Галузь знань та спеціальність/13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Строк дії сертифіката до 1 липня 2028р.

Серія УД №03013499
Галузь знань та спеціальність/27 Транспорт
274  Автомобільний транспорт
Строк дії сертифіката до 1 липня 2026р.

Серія НД №03013497
Галузь знань та спеціальність/07 Управління та адміністрування  
073 Менеджмент
Строк дії сертифіката до 1 липня 2025р.

Серія НД №03013498
Галузь знань та спеціальність/07 Управління та адміністрування
 071 Облік і оподаткування
Строк дії сертифіката до 1 липня 2025р.

Серія НД №03013500
Галузь знань та спеціальність/27 Транспорт 
275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт)
Строк дії сертифіката до 1 липня 2021р.

         Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту» сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм або спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні на день набрання чинності цим Законом, продовжуються до завершення навчання осіб, які вступили до відповідних закладів освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення у разі завершення строку їх дії.

         Отже, сертифікат, що підтверджує право ВСП «КПЕФК ЛНТУ» здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 275 Транспортні технології  (Автомобільний транспорт) дійсний  до 01.07. 2023р. 

2021
kp1
kp2
kp3
etapy1
etapy2
etapy3

Абітурієнтам заочної форми здобуття освіти

У 2022 році вступники на основі повної (11 кл.) загальної середньої освіти можуть вступати до коледжу на заочну форму здобуття освіти за результатами вступних іспитів, які проводить коледж, без сертифікатів ЗНО або на основі сертифікатів ЗНО, виданих у 2019, 2020, 2021 та 2022 роках або у будь-яких інших комбінаціях на власний розсуд. Наприклад, вступник  може подати при вступі сертифікат ЗНО з української мови, а з математики здати вступний іспит у формі тестування. Або, навпаки, з української мови здати вступний іспит (тести), а з математики подати сертифікат ЗНО.

Шановні вступники!

Скористайтеся можливістю самостійного вибору умов вступу до коледжу.

Приймаються сертифікати (проводяться вступні іспити у формі тестових технологій) з таких предметів: українська мова (перший обов’язковий предмет) і математика або історія України (другий предмет на вибір абітурієнта).

Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови та літератури.

abiturient

Документи для вступу 

Вступники можуть подати заяви до ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» (ВСП «КПЕФК ЛНТУ») на три спеціальності, на яких передбачено прийом за держзамовленням.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

    Вступники на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  на основі базової (9кл) і повної загальної (профільної) середньої освіти (заочної форми здобуття освіти) подають заяви:

  тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;           тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, та/або квотою-1, квотою-2, відповідно до  Умов та Правил прийому;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ».

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання:

  • помилки в ПІБ (у свідоцтві/атестаті або сертифікаті) не вважаються розбіжностями, а потребують внесення виправлень у документ. Наприклад, є помилкою різне написання імені: Євген (у свідоцтві/атестаті) та Євгеній (у сертифікаті);
  • помилки дати народження (у свідоцтві/атестаті або сертифікаті). Для визначення параметрів замовлення документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО) – можна скористатись сервісом перевірки документів https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ . Якщо перевірка підтвердила помилку дати народження в замовленні документа про ПЗСО – треба звернутись в найближчий заклад вищої (фахової передвищої) освіти для формування закладом звернення на Технічного адміністратора для усунення помилки. У випадку підтвердження відсутності помилки в замовленні документа про ПЗСО, можна стверджувати про наявність помилки при реєстрації на ЗНО та для її усунення звернутись в регіональний центр УЦОЯО. Після  усунення помилки можливо здійснити реєстрацію електронного кабінету.

Вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які має бути подано в строки прийому заяв, відповідно до  Умов та Правил прийому.

Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2019-2022 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЕДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Інші категорії вступників,  подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ВСП «КПЕФК ЛНТУ» згідно з чинним законодавством.

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі  дані  та завантажує такі документи:

‒ зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;

‒ зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (заочна форма здобуття освіти);

‒ зазначає серію та номер свідоцтва про базову або  повну загальну середню освіту;

‒ зазначає середній бал додатка до вказаного документа про освіту, обчислений за 12-бальною шкалою;

‒ зазначає номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку;

‒ завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту

‒ завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу фахової передвищої освіти.

‒ якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, ‒ довідку про реєстрацію місця проживання особи (за додатком 13).

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

ВСП «КПЕФК ЛНТУ» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, інших документів за потреби.

 До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання у випадках, передбачених Умовами та Правилами прийому;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 Особа, яка має повну загальну середню освіту та здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступає до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю, до заяви, поданої у паперовій формі, додає довідку із закладу освіти, де навчається, про те на якому курсі, якої спеціальності, форми навчання (денна, заочна та ін.), на бюджеті чи контракті навчається, чи виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план і що оригінал документа про повну загальну середню освіту з додатком до нього знаходиться у цьому закладі освіти.

         Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

         Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВСП «КПЕФК ЛНТУ», до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Умови зарахування вступників до ВСП «Ковельський промислово – економічний фаховий коледж Луцького НТУ»

Підставою для зарахування особи на навчання у КПЕФК Луцького НТУ (як на бюджет так і на контракт) є виконання Умов прийому та Правил прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, а саме:

після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому, потрібно подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правила прийому, до приймальної комісії КПЕФК Луцького НТУ;

укладення договору про надання освітніх послуг між КПЕФК Луцького НТУ та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки  сторін;

особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані дозаповнити і підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Подані оригінали документів зберігаються в особовій справі здобувача освіти протягом усього періоду навчання.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а також на контракт може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії КПЕФК Луцького НТУ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в  терміни, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника через електронний кабінет вступника.

Договори про надання освітніх послуг КПЕФК Луцького НТУ, які коледж має укласти зі вступниками, яких зараховуватимуть як на контракт, так і на бюджет, регулюватимуть їхні відносини незалежно від джерела фінансування освіти.

Після підписання договору між КПЕФК Луцького НТУ та студентом сторони мають дотримуватись тих прав та обов’язків, які прописані у ньому.

Основне завдання договору – забезпечити ефективну освітню взаємодію сторін та захист їхніх прав. Договір має бути укладений обов’язково під час особистого подання оригіналів документів до ЗВО. У разі, коли документи надіслані поштою (в т.ч. електронною з використанням ЕЦП) – договір підписується сторонами не пізніше 10 робочих днів від дати початку навчання.

Договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців укладається як невід’ємний додаток до договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти для здобувачів освіти, які здобувають освіту за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між КПЕФК Луцького НТУ та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичний осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Якщо вступник здійснив виконання вимог для зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Абетка вступника

Вступне  випробування  –  оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування.

Вступний  іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань.

Вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні.

Квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2.

Квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць у закладах освіти, розташованих у містах, в яких працюють освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» на базі закладів вищої та фахової передвищої освіти,   яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2021р. за №505/36127 (далі – наказ №271).

Конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти)  щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм у межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами не раніше двох місяців після початку навчання.

Конкурсний бал –  комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками, з точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому.

Конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов прийому (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання).

Конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ».

Небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).

Організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця.

Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (загальний обсяг державного або регіонального замовлення).

Право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до закладу освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до Умов та Правил прийому.

Рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому.

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета(ів)), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

Старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого.

Технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

Чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти.


Календар подій

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Погода

Корисні посилання