Ковельський фаховий промислово-економічний коледж (КФПЕК) – один із лідерів серед закладів фахової передвищої освіти, має славну історію та багате на досягнення сьогодення. Кожне покоління студентів і викладачів з гідністю продовжує традиції національної освіти, примножуючи здобутки коледжу та утверджуючи їх на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Академічна спільнота нашого закладу освіти модернізує освітній процес, запроваджує новітні технології навчання, вдосконалює матеріально-технічну базу. Заняття з студентами проводиться за сучасними інтерактивними методиками. Основний акцент зроблено на студенто-центричне та практично орієнтоване навчання. Тому сьогодні КФПЕК є в когорті достатньо відомих сучасних українських та європейських закладів освіти, як складова частина глобального освітнього простору.

Переважна більшість викладачів коледжу мають педагогічне звання «викладач-методист» та «старший викладач». Серед них – 8 кандидатів наук, 2 доценти, 7 здобувачів наукового ступеня. У коледжі зібрана когорта «педагогів-ковалів», які кують і гартують несформований матеріал та оздоблюють його знаннями. Сьогодні можемо констатувати, що педагоги видають якісний продукт, який приносить славу закладу і користь державі. Значна частина педагогічного колективу – це його випускники.

Навчання у КФПЕК, дорогі вступники, може стати для Вас цікавою та неповторною дорогою до омріяного фаху.

Отож, якщо Ви учень 9-ого або 10-ого класу (десятикласники також можуть вступати до коледжу на основі свідоцтва про освіту за 9кл.), то наступна інформація саме для Вас!

Запрошуємо на навчання до структурного підрозділу  Луцького національного технічного університету – КФПЕК, одного з найпрестижніших закладів освіти Волині, який відповідає найкращим національним зразкам, практикуючи доступність, громадську користь та науковий підхід до усіх видів освітньої діяльності.

КПЕФК Луцького НТУ – державний заклад фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за кошти державного бюджету (за держзамовленням) і за кошти фізичних /юридичних осіб (за доступною вартістю).

Порівняно невеликий термін навчання дозволяє швидше перейти до практики та набути професійної компетентності. А це за умови жорстокої конкуренції на ринку праці  –  неабияк важливо!

Адже в той час, як магістри лише закінчують навчання, випускник коледжу вже має реальний трудовий досвід, який для роботодавця важить більше, ніж освітньо-кваліфікаційний рівень найманого працівника.

Випускники коледжу отримують освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра і диплом державного зразка, який дозволяє продовжити навчання за скороченим терміном на третьому курсі або на другому курсі будь-якої іншої спеціальності у будь-якому закладі вищої освіти України за результатами фахових вступних випробувань.

Поєднуючи денну і заочну форми здобуття освіти, у коледжі можна одночасно здобути другу спеціальність (Автомобільний транспорт, Облік і оподаткування, Менеджмент) освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

Здобути освіту в коледжі і стати фахівцями в окремих галузях знань Ви можете:

– на основі базової середньої освіти денної форми здобуття освіти за такими спеціальностями:

 • Галузеве машинобудування,
 • Автомобільний транспорт,
 • Облік і оподаткування,
 • Менеджмент,
 • Комп’ютерні науки,
 • Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

– на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за такими спеціальностями:

 • Автомобільний транспорт ,
 • Облік і оподаткування,
 • Менеджмент

Простішими словами, Ви можете стати:

МЕХАНІКОМ, АВТОМОБІЛІСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ МЕНЕДЖЕРОМ,  КОМП’ЮТЕРНИКОМ, ЛОГІСТОМ.

Заочна форма здобуття освіти стане в нагоді тим, хто планує паралельно навчатись (тобто одночасно навчатись на денній і заочній формах і здобути дві спеціальності одночасно), або тим, хто планує поєднувати роботу в Україні чи за кордоном і навчання, або тим, хто має особливі потреби щодо організації навчання.

На заочній формі здобуття освіти передбачається організація навчання за кошти держбюджету, а також за кошти фізичних/юридичних осіб.

Зверніть увагу!

Наш коледж має тісні зв`язки з організацією  роботодавців м. Ковеля, з інформаційно-консультативною установою центру розвитку підприємництва Ковельського міськрайонного центру зайнятості тому у студентів є реальна можливість отримати досвід роботи під час навчання і виробничої практики.

Безпосередні зустрічі студентів з роботодавцями стали традиційними на весняних ярмарках професій, які щорічно відбуваються у коледжі.

На базі навчального закладу ефективно діє Студентський центр технобізнесу, заснований спільно з міськрайонним центром зайнятості, який інформує студентів про напрями діяльності та потреби в кадрах підприємств, організацій Волині, України та за кордоном (зокрема, Польща); консультує студентів з питань планування професійної кар`єри; сприяє працевлаштуванню студентів та надає допомогу у пошуку бази для практики; організує прямі контакти між студентами і роботодавцями; надає допомогу роботодавцям у підборі необхідних спеціалістів із числа студентів коледжу; надає інформацію студентам про можливості тимчасового працевлаштування під час навчання, під час літніх та зимових канікул і на неповний робочий день; організує ярмарок вакансій та презентацій підприємств, організацій, установ; організує та проводить конкурси, майстер-класи із залученням експертів провідних організацій.

Ставши студентом коледжу, Ви зможете брати участь у тренінгах, професійному тестуванні, професіографічних екскурсіях; Ви отримуватимете інформацію із першоджерел, спілкуватиметеся як з роботодавцями, так і з досвідченими  професіоналами своєї справи. 

Важливо знати!

КФПЕК готує дипломованих спеціалістів за конкретними галузями знань освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, дає можливість одночасно здобути  повну загальну середню освіту і одну з робітничих професій: токар, фрезерувальник, слюсар-авторемонтник, оператор комп`ютерного набору.

При коледжі діє філія Волинської приватної автошколи, яка здійснює підготовку водіїв категорії AA1, B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1. Навчання водіїв здійснюється на платній основі за помірними цінами (можлива оплата за навчання частинами).

Вивчення теоретичного курсу насичене відеоуроками. Особливої уваги заслуговує відеокурс «Особливості правил дорожнього руху і водіння в деяких країнах Європи».

Коледж активно співпрацює з Волинським центром підготовки кадрів агропромислового комплексу щодо навчання трактористів-машиністів з видачею водійського посвідчення категорії  В.

Сьогодні наші випускники – це депутати різних рівнів, керівники підприємств, успішні бізнесмени, провідні фахівці, які працюють на теренах України та за кордоном.

Обравши омріяний фах, Ви матимете більше можливостей займатися профільною науковою діяльністю. Зокрема, матеріально-технічна база кабінетів та лабораторій коледжу дозволяє студентам технічних спеціальностей вирішувати складні задачі щодо удосконалення технології та конструкцій у сфері гідравліки, пневматики, механіки, механізації та автоматизації виробничих процесів. Засоби сучасних інформаційних, комп’ютерно-комунікаційних та адаптивних технологій дозволяють студентам значно прискорити вирішення поставлених задач, створити імітацію та візуалізацію рухів чи процесів тощо.

Викладачі та студенти КФПЕК є активними учасниками науково-практичних конференцій, які проводяться на базі закладів вищої освіти, зокрема на базі Луцького НТУ, за результатами яких студенти коледжу неодноразово були нагороджені грамотами та дипломами першого і другого ступенів у різних номінаціях, а викладачі коледжу, як наукові керівники, мають подяки за вагомий вклад у підготовку молодих науковців.

        Заслуговує на увагу співпраця коледжу з всесвітньо відомою компанією АСКОН, яка протягом досить тривалого часу проводить щорічний Міжнародний молодіжний конкурс «Майбутні Аси КОМПютерного 3D – моделювання», сьогоднішня назва цього конкурсу – «Майбутні аси цифрового машинобудування». Студенти нашого коледжу спеціальності Галузеве машинобудування беруть участь у цьому конкурсі з 2008 року, подавши на розгляд конкурсної комісії 32 роботи (для порівняння – усі ЗВО ІІІ-IV рівня акредитації м. Києва разом подали за цей період усього 22 конкурсні роботи). Без нагород з цього конкурсу наші студенти не поверталися!

Увага!

Для презентації новоствореної програми КОМПАС-3D (версія 15), з дозволу коледжу, компанією АСКОН було використано дипломний проєкт студента спеціальності Галузеве машинобудування Павла Приходька, а саме: «Плющилка зернових ПЗ-1» в номінації «Зони моделювання». Як наслідок, всесвітню рекламу одержав і наш коледж!

Хочемо відзначити перемогу нашого студента спеціальності Галузеве машинобудування Приходька Павла у благодійному проєкті «MY ENGINEERINTG FUTURE». Благодійний фонд Святого Володимира нагородив переможця подорожжю на найбільші авіабудівні заводи BOEING у передмісті м. Сіетл, США: BOEING  EVERETT  FACTORY та  BOEING  RENTON  FACTORY.

Конкурс дає майбутнім інженерам можливість продемонструвати талант і майстерність моделювання, звернути на себе увагу професіоналів, отримати визнання однолітків і експертів.

Для студентів участь у конкурсі  –  це стимул для особистого росту, запорука майбутніх кар’єрних успіхів, можливість приєднатися до  співтовариства САПР.

Для викладачів – перевірка методик навчання в дії, обмін ідеями, нові шляхи підвищення якості інженерної освіти.

Активну участь взяли наші студенти спеціальностей Галузеве машинобудування, Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Обслуговування програмних систем і комплексів у Міжнародному відкритому конкурсі Web-дизайну та комп’ютерної графіки на базі Вінницького національного технічного університету, отримавши дипломи переможців у різних номінаціях 2-3 ступеня.

Ефективні методи навчання та сучасні комунікаційні технології забезпечують нашим студентам високий рівень професійної підготовки, перемоги на всеукраїнських профільних олімпіадах, конкурсах дипломних та наукових робіт.

Велика увага приділяється в коледжі вивченню іноземних мов, зокрема англійської, як мови міжнародного спілкування. Організовано три кабінети іноземних мов, оснащених новітніми технічними  і мультимедійними засобами.

Вивчають іноземну мову, з одного боку, як засіб усного та писемного спілкування, а з другого – акцент робиться на оволодінні живою іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування за короткий час. Навчання починається зі спілкування, а не із засвоєння граматичних правил. Навчання проходить у формі рольової гри у дружній атмосфері спілкування, завдяки чому долається мовний бар’єр. Значна частина цієї роботи проводиться у позааудиторний час у вигляді гурткової роботи із залученням online-навчання та носіїв мов. Зокрема, налагоджена співпраця з волонтерами Корпусу миру США.

Наприклад, група студентів коледжу 1-3 курсів разом з викладачами іноземної мови стали учасниками триденного курсу від носіїв англійської мови «Навчання проєктування та менеджменту: як перетворити мрії в реальність».

Проводили зустрічі волонтери Корпусу Миру, які працюють в громадській організації м. Ковеля та в територіальній громаді селища Люблинець: Сьюзі Кью, Еймі Шоу і Кейсіді Крамтон. Американки в цікавій інтерактивній формі вчили учасників складати алгоритми реалізації соціальних проєктів у будь-яких сферах життєдіяльності. В невимушеній атмосфері студенти отримали можливість спілкуватись англійською мовою, долати невпевненість і набувати практики живого мовлення.  Сподіваємось, що наступні зустрічі не за горами!

Цікава інформація!

КФПЕК активно співпрацює з багатьма дружніми закладами освіти Республіки Польща.

Ви можете стати членом міжнародних студентських делегацій, учасником проєктів, активно й цікаво відпочивати та навчатися у розрізі реалізації міжнародних угод.

Як от студенти 2-ого та 3-ого курсів, які протягом двох тижнів стали учасниками міжнародного проєкту. Крім того, що молоді люди відвідали ряд екскурсійних заходів у м. Плонськ, м. Краків, м. Варшава, м. Хелм, то ще й взяли участь у цікавих тренінгах з виховання у собі лідера, танцювальних заняттях, музичних вправах; змістовно та насичено провели час, наповнилися новими емоціями, зустріли нових друзів, відкрили для себе нові горизонти. Й такі практики міжнародного спілкування відбуваються у коледжі системно часто.

Інша група студентів та викладачів коледжу  стала учасником триденного навчання у Комплексі агротехнічних шкіл у Радомі (Польща). У рамках двосторонньої угоди студенти відвідали заняття з профільних дисциплін, адже наші коледжі надають освітні послуги за схожими спеціальностями такими, як Галузеве машинобудування, Комп’ютерні науки, Транспортні технології. У цей час викладачі отримали можливість попрактикуватися у сучасних лабораторіях, поспілкуватися з польськими колегами.

Візит у Любартів (Польща) у рамках співпраці з Автомобільним технікумом дав можливість познайомитися з базами практик для студентів спеціальності Автомобільний транспорт, так як технікум заснований за принципом 10% – теорія, 90%  –  практика. У даному закладі освіти чималі потужності з ремонту автомобілів, зокрема двигунів, відновлення кузовів, переобладнання автомобілів різних габаритів тощо. Ось далеко неповний перелік можливостей, які відкриває перед студентами міжнародна співпраця у коледжі!

Студентське самоврядування у коледжі реалізується через діяльність  студентської профспілки у взаємозв’язку із студентською радою.

Метою діяльності профспілкової організації є забезпечення захисту економічних, соціальних, духовних прав та інтересів своїх членів.

Для виконання необхідних завдань створено такі комісії:

 • організаційна, зв’язок з громадськістю;
 • з питань культури та спорту;
 • житлово-побутова (взаємодіє з адміністрацією);
 • з питань соціального та правового захисту;
 • навчально-наукова;
 • безпеки життєдіяльності.

Профспілкова організація тримає на контролі питання виплати стипендії та розподіл коштів стипендіального фонду, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів; щорічного оновлення бази даних про студентів пільгових категорій; сприяє оздоровленню студентів у канікулярний період та у разі потреби у період навчання; організує екскурсійні заходи; бере участь у підготовці списків на поселення студентів у гуртожиток; слідкує за дотриманням студентами правил проживання у гуртожитку; бере участь в організації та проведенні різноманітних загальноколеджівських заходів.

Студентська рада є провідним органом студентського самоврядування, який об’єднує на добровільних засадах студентів коледжу, сприяючи створенню умов прозорості, чесності та відкритості освітнього процесу.

Члени студентської ради входять у склад педагогічної ради, приймальної комісії, комісії з поселення в гуртожиток, комісії з профілактики правопорушень тощо. Без узгодження з студентською радою не приймаються рішення щодо організації освітнього процесу, організації культурних заходів, благодійної діяльності тощо.

Студентська рада – це  ланка між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації коледжу свій погляд на освітній процес. Студентська рада забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні коледжем, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів.

Студентська рада сприяє:

 • всебічному гармонійному розвитку студентів;
 • пропаганді здорового способу життя;
 • формуванню та популяризації іміджу коледжу серед закладів освіти регіону та України.

Коледж стимулює студентів вести здоровий спосіб життя, заохочуючи їхню участь у різноманітних тренуваннях, змаганнях із багатьох видів спорту. Треба відзначити, що наші студенти не лише активно займаються спортом, а й професійно і гідно представляють Україну та наш заклад освіти на різноманітних змаганнях, є чемпіонами та призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Юлія Батенкова Багаторазова призерка параолімпійських ігор з лижних гонок. Переможниця параолімпійських ігор з  лижних гонок.
Остапук Денис Багаторазовий переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу між спортсменами з вадами опорно-рухового апарату
Дудка Яків Багаторазовий переможець та призер чемпіонату Європи з драганботу.
Здробилко Станіслав Багаторазовий переможець та призер чемпіонату Європи та чемпіонату світу з пауерліфтингу.
Буренко Андрій Багаторазовий призер етапів чемпіонатів Європи з мотокросу.
  Федіс Олександра   Багаторазова призерка та чемпіонка             Європи з боксу
Якобчук Микола Багаторазовий учасник міжнародних змагань з марафону та напівмарафону.  
Яцюк Олександр Призер чемпіонату світу  з веслування на байдарках і каное серед юніорів. Переможець чемпіонату Європи з веслу-вання на байдарках і каное серед юніорів.

Студентські роки – це найкращі роки в житті людини, коли завжди цікаво, весело й незабутньо!

Подаємо деякі світлини із життя студентства коледжу:

День знань у коледжі
Спортивно-оздоровчий студентський фестиваль
Відкрита виховна година «Тематичний квест»
Вистава студентської театральної студії
Велопрогулянка околицями міста
Радіодиктант  національної єдності
Захист дипломного проєкту
Літературно-музичний ноктюрн пам`яті  Кузьми Скрябіна
Благодійна акція «Серце до серця»
Загальноміська акція «Сто ідей для дітей» (Місто професій)
Свято краси та грації – Міс коледжу

До послуг студентів:

гуртожиток (зручний, знаходиться на території коледжу). Усі іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку;
читальна зала (з мережею «Інтернет»);
атлетична зала (безкоштовні заняття на сучасних тренажерах);
актова та спортивні зали (заняття у гуртках та спортивних секціях);
навчально-виробнича майстерня
їдальня (недорогі й смачні обіди)

Свого часу Олена Пчілка боялася навчати власних дітей у державній школі, щоб «не напортити в українстві». Сьогодні батьки вважають за честь навчати своїх дітей у Ковельському фаховому промислово-економічному коледжі Луцького національного технічного університету.


Календар подій

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Погода

Корисні посилання